برند
گروه

دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Turbo HD

DS-2CE72DFT-F
DS-2CE72DFT-F
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE10HFT-F
DS-2CE10HFT-F
تماس بگیرید
DS-2CE12DFT-F
DS-2CE12DFT-F
تماس بگیرید
DS-2CE10DFT-F
DS-2CE10DFT-F
۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-VFIR3F
DS-2CE56D0T-VFIR3F
۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان
۱۸%-
DS-2CE16D0T-VFIR3F
DS-2CE16D0T-VFIR3F
۱,۵۲۸,۴۸۰ تومان ۱,۸۶۴,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITPF
DS-2CE76H0T-ITPF
تماس بگیرید
۱۸%-
DS-2CE76D0T-ITPF
DS-2CE76D0T-ITPF
۵۱۸,۲۴۰ تومان ۶۳۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMF
DS-2CE76H0T-ITMF
۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMFS
DS-2CE76H0T-ITMFS
۱,۲۹۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D3T-I3F
DS-2CE16D3T-I3F
۱,۱۸۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMFS
DS-2CE76D0T-ITMFS
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMF
DS-2CE76D0T-ITMF
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-ITFS
DS-2CE16D0T-ITFS
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-IPF
DS-2CE56D0T-IPF
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IF
DS-2CE16D0T-IF
تماس بگیرید
۳۵%-
DS-2CE16C0T-IRP
DS-2CE16C0T-IRP
تماس بگیرید
DS-2CE56C0T-IRPF
DS-2CE56C0T-IRPF
۵۸۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRP
DS-2CE56C0T-IRP
۵۴۱,۰۰۰ تومان
PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PTZ-T4225I-D2-MP-IR
PTZ-T4225I-D2-MP-IR
تماس بگیرید
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE38D8T-PIR
DS-2CE38D8T-PIR
تماس بگیرید
DS-2CE71H0T-PIRL
DS-2CE71H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE12H0T-PIRL
DS-2CE12H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE11H0T-PIRL
DS-2CE11H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT3E
DS-2CE56D0T-IT3E
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT1E
DS-2CE56D0T-IT1E
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT1E
DS-2CE16D0T-IT1E
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IRE
DS-2CE16D0T-IRE
تماس بگیرید
THC-B120-M
THC-B120-M
۸۳۰,۰۰۰ تومان
DS-2CC52H1T-FITS
DS-2CC52H1T-FITS
تماس بگیرید
DS-2CE56H0T-IT3ZF
DS-2CE56H0T-IT3ZF
۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT3ZF
DS-2CE16H0T-IT3ZF
تماس بگیرید
DS-2CE56H0T-IT1F
DS-2CE56H0T-IT1F
۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H1T-IT3ZE
DS-2CE56H1T-IT3ZE
تماس بگیرید
DS-2CE56H1T-IT3E
DS-2CE56H1T-IT3E
تماس بگیرید
DS-2CE56H0T-ITMF
DS-2CE56H0T-ITMF
تماس بگیرید
DS-2CE16H0T-IT3F
DS-2CE16H0T-IT3F
تماس بگیرید
۱۵%-
DS-2CE16H0T-IT1F
DS-2CE16H0T-IT1F
۱,۱۳۱,۳۵۰ تومان ۱,۳۳۱,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-ITF
DS-2CE16H0T-ITF
۱,۱۰۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H1T-IT3ZE
DS-2CE16H1T-IT3ZE
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT5E
DS-2CE16H1T-IT5E
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT1E
DS-2CE16H1T-IT1E
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-VFIR3E
DS-2CE56D0T-VFIR3E
۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-VFIR3E
DS-2CE16D0T-VFIR3E
۱,۸۶۴,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-WL5
DS-2CE16D0T-WL5
تماس بگیرید
DS-2CE16H0T-IT5F
DS-2CE16H0T-IT5F
۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
۲۳%-
DS-2CE56H0T-IT3F
DS-2CE56H0T-IT3F
۰ تومان
DS-2CE78U8T-IT3
DS-2CE78U8T-IT3
۳,۶۵۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE18U8T-IT3
DS-2CE18U8T-IT3
۳,۸۸۳,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
۶۲۵,۰۰۰ تومان
THC-T120
THC-T120
۶۱۰,۰۰۰ تومان
THC-T120-M
THC-T120-M
۷۳۵,۰۰۰ تومان
THC-T220-P
THC-T220-P
۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T220-M
THC-T220-M
۹۲۳,۰۰۰ تومان
THC-T320-VF
THC-T320-VF
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
THC-D320-VF
THC-D320-VF
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T140-P
THC-T140-P
۸۹۰,۰۰۰ تومان
THC-T140
THC-T140
۹۲۵,۰۰۰ تومان
 1 2