برند
گروه

دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Turbo HD

DS-2CE56D0T-VFIR3F
DS-2CE56D0T-VFIR3F
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-VFIR3F
DS-2CE16D0T-VFIR3F
۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان
۵%-
DS-2CE76H0T-ITPF
DS-2CE76H0T-ITPF
۸۳۶,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITPF
DS-2CE76D0T-ITPF
۷۸۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMF
DS-2CE76H0T-ITMF
۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMFS
DS-2CE76H0T-ITMFS
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D3T-I3F
DS-2CE16D3T-I3F
۱,۱۱۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMFS
DS-2CE76D0T-ITMFS
۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMF
DS-2CE76D0T-ITMF
۱,۰۲۱,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-ITFS
DS-2CE16D0T-ITFS
۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-IPF
DS-2CE56D0T-IPF
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IF
DS-2CE16D0T-IF
تماس بگیرید
DS-2CE16C0T-IRP
DS-2CE16C0T-IRP
۶۱۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRPF
DS-2CE56C0T-IRPF
۵۸۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRP
DS-2CE56C0T-IRP
۵۴۱,۰۰۰ تومان
PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
ناموجود
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
ناموجود
DS-2CE38D8T-PIR
DS-2CE38D8T-PIR
ناموجود
DS-2CE71H0T-PIRL
DS-2CE71H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE12H0T-PIRL
DS-2CE12H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE11H0T-PIRL
DS-2CE11H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT3E
DS-2CE56D0T-IT3E
ناموجود
DS-2CE56D0T-IT1E
DS-2CE56D0T-IT1E
ناموجود
DS-2CE16D0T-IT1E
DS-2CE16D0T-IT1E
ناموجود
DS-2CE16D0T-IRE
DS-2CE16D0T-IRE
ناموجود
THC-B120-M
THC-B120-M
ناموجود
DS-2CC52H1T-FITS
DS-2CC52H1T-FITS
تماس بگیرید
DS-2CE56H0T-IT3ZF
DS-2CE56H0T-IT3ZF
۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT3ZF
DS-2CE16H0T-IT3ZF
۲,۸۶۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT1F
DS-2CE56H0T-IT1F
۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H1T-IT3ZE
DS-2CE56H1T-IT3ZE
ناموجود
DS-2CE56H1T-IT3E
DS-2CE56H1T-IT3E
۲,۱۶۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-ITMF
DS-2CE56H0T-ITMF
۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT3F
DS-2CE16H0T-IT3F
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT1F
DS-2CE16H0T-IT1F
۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-ITF
DS-2CE16H0T-ITF
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H1T-IT3ZE
DS-2CE16H1T-IT3ZE
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT5E
DS-2CE16H1T-IT5E
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT1E
DS-2CE16H1T-IT1E
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-WL5
DS-2CE16D0T-WL5
تماس بگیرید
DS-2CE16H0T-IT5F
DS-2CE16H0T-IT5F
۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT3F
DS-2CE56H0T-IT3F
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE78U8T-IT3
DS-2CE78U8T-IT3
۲,۴۸۴,۰۰۰ تومان
DS-2CE18U8T-IT3
DS-2CE18U8T-IT3
۲,۶۳۶,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
ناموجود
THC-T120
THC-T120
ناموجود
THC-T120-M
THC-T120-M
ناموجود
THC-T220-P
THC-T220-P
ناموجود
THC-T220-M
THC-T220-M
ناموجود
THC-T320-VF
THC-T320-VF
ناموجود
THC-D320-VF
THC-D320-VF
ناموجود
THC-T140-P
THC-T140-P
ناموجود
THC-T140
THC-T140
ناموجود
THC-T140-M
THC-T140-M
ناموجود
THC-T240-P
THC-T240-P
ناموجود
THC-T240-M
THC-T240-M
ناموجود
THC-T340-VF
THC-T340-VF
ناموجود
 1 2