برند
گروه

دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Turbo HD

DS-2CE72DFT-F
DS-2CE72DFT-F
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE10HFT-F
DS-2CE10HFT-F
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE10DFT-F
DS-2CE10DFT-F
۱,۵۸۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-VFIR3F
DS-2CE56D0T-VFIR3F
۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-VFIR3F
DS-2CE16D0T-VFIR3F
۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITPF
DS-2CE76D0T-ITPF
۶۳۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMF
DS-2CE76H0T-ITMF
۹۵۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMFS
DS-2CE76H0T-ITMFS
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D3T-I3F
DS-2CE16D3T-I3F
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMFS
DS-2CE76D0T-ITMFS
۸۰۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-ITFS
DS-2CE16D0T-ITFS
۸۳۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRPF
DS-2CE56C0T-IRPF
۴۷۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRP
DS-2CE56C0T-IRP
۴۶۵,۰۰۰ تومان
PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
THC-B120-M
THC-B120-M
۸۳۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT3ZF
DS-2CE56H0T-IT3ZF
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT1F
DS-2CE56H0T-IT1F
۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT1F
DS-2CE16H0T-IT1F
۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-ITF
DS-2CE16H0T-ITF
۹۲۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-VFIR3E
DS-2CE56D0T-VFIR3E
۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-VFIR3E
DS-2CE16D0T-VFIR3E
۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT5F
DS-2CE16H0T-IT5F
۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT3F
DS-2CE56H0T-IT3F
۰ تومان
DS-2CE78U8T-IT3
DS-2CE78U8T-IT3
۲,۹۶۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE18U8T-IT3
DS-2CE18U8T-IT3
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
۶۲۵,۰۰۰ تومان
THC-T120
THC-T120
۶۱۰,۰۰۰ تومان
THC-T120-M
THC-T120-M
۷۳۵,۰۰۰ تومان
THC-T220-P
THC-T220-P
۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T220-M
THC-T220-M
۹۲۳,۰۰۰ تومان
THC-T320-VF
THC-T320-VF
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
THC-D320-VF
THC-D320-VF
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T140-P
THC-T140-P
۸۹۰,۰۰۰ تومان
THC-T140
THC-T140
۹۲۵,۰۰۰ تومان
THC-T140-M
THC-T140-M
۹۸۰,۰۰۰ تومان
THC-T240-P
THC-T240-P
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
THC-T240-M
THC-T240-M
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T340-VF
THC-T340-VF
۱,۷۶۳,۰۰۰ تومان
THC-D340-VF
THC-D340-VF
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
THC-B120P
THC-B120P
۷۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B220
THC-B220
۸۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B220-M
THC-B220-M
۹۸۷,۰۰۰ تومان
THC-B320-VF
THC-B320-VF
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
THC-B140-P
THC-B140-P
۹۲۵,۰۰۰ تومان
THC-B140-M
THC-B140-M
۹۳۵,۰۰۰ تومان
THC-B240
THC-B240
۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان
THC-B240-M
THC-B240-M
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B340-VF
THC-B340-VF
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE12DFT-F
DS-2CE12DFT-F
تماس بگیرید
DS-2CE76H0T-ITPF
DS-2CE76H0T-ITPF
تماس بگیرید
DS-2CE76D0T-ITMF
DS-2CE76D0T-ITMF
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IPF
DS-2CE56D0T-IPF
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IF
DS-2CE16D0T-IF
تماس بگیرید
DS-2CE16C0T-IRP
DS-2CE16C0T-IRP
تماس بگیرید
PTZ-T4225I-D2-MP-IR
PTZ-T4225I-D2-MP-IR
تماس بگیرید
DS-2CE38D8T-PIR
DS-2CE38D8T-PIR
تماس بگیرید
DS-2CE71H0T-PIRL
DS-2CE71H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE12H0T-PIRL
DS-2CE12H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE11H0T-PIRL
DS-2CE11H0T-PIRL
تماس بگیرید
 1 2  
تلفن سفارشات و مشاوره رایگان 021-66765923 021-66765968