برند
گروه

دوربین مداربسته | دوربین مداربسته CVI

IPC-K35AP
IPC-K35AP
تماس بگیرید
SD6AE240V-HNI
SD6AE240V-HNI
تماس بگیرید
SD6C225U-HNI
SD6C225U-HNI
تماس بگیرید
SD59430U-HNI
SD59430U-HNI
تماس بگیرید
SD49225T-HN
SD49225T-HN
تماس بگیرید
SD22204T-GN
SD22204T-GN
تماس بگیرید
IPC-HDBW81230EP-Z
IPC-HDBW81230EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HDBW8331EP-Z
IPC-HDBW8331EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HDBW8232EP-Z
IPC-HDBW8232EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HDBW5431EP-Z-H
IPC-HDBW5431EP-Z-H
تماس بگیرید
IPC-HDBW5431EP-Z
IPC-HDBW5431EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HDBW5231EP-Z
IPC-HDBW5231EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HDBW2431RP-VFS
IPC-HDBW2431RP-VFS
تماس بگیرید
IPC-HDBW2431RP-ZAS
IPC-HDBW2431RP-ZAS
تماس بگیرید
IPC-HDBW2421RP-ZS
IPC-HDBW2421RP-ZS
تماس بگیرید
IPC-HDW4830EMP-AS
IPC-HDW4830EMP-AS
تماس بگیرید
IPC-HDW4431EP-AS-H
IPC-HDW4431EP-AS-H
تماس بگیرید
IPC-HDW4431EMP-AS-0360B
IPC-HDW4431EMP-AS-0360B
تماس بگیرید
IPC-HDW4421EMP-AS-0360B
IPC-HDW4421EMP-AS-0360B
تماس بگیرید
IPC-HDW4421EP-0360B
IPC-HDW4421EP-0360B
تماس بگیرید
IPC-HDW4231E-AS-H
IPC-HDW4231E-AS-H
تماس بگیرید
IPC-HDBW1431EP-0360B
IPC-HDBW1431EP-0360B
تماس بگیرید
IPC-HDBW1420EP-0360B
IPC-HDBW1420EP-0360B
تماس بگیرید
IPC-HDBW1320EP-0360B-S3
IPC-HDBW1320EP-0360B-S3
تماس بگیرید
IPC-HDBW1220EP-0360B-S3
IPC-HDBW1220EP-0360B-S3
تماس بگیرید
 IPC-HDBW4431FP
IPC-HDBW4431FP
تماس بگیرید
IPC-HF8232FP
IPC-HF8232FP
تماس بگیرید
IPC-HF5431EP-H
IPC-HF5431EP-H
تماس بگیرید
IPC-HFW81230EP-Z
IPC-HFW81230EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HFW8331EP-Z
IPC-HFW8331EP-Z
تماس بگیرید
IPC-HFW5431EP-Z-H
IPC-HFW5431EP-Z-H
تماس بگیرید
IPC-HFW2431RP-Z-AS-IRE6
IPC-HFW2431RP-Z-AS-IRE6
تماس بگیرید
IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6
IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6
تماس بگیرید
IPC-HFW2431RP-VFS
IPC-HFW2431RP-VFS
تماس بگیرید
IPC-HFW4431B-BAS-H
IPC-HFW4431B-BAS-H
تماس بگیرید
IPC-HFW4231B-BAS-H
IPC-HFW4231B-BAS-H
تماس بگیرید
IPC-HFW4830EP-S
IPC-HFW4830EP-S
تماس بگیرید
IPC-HFW4431EP-S-0360B
IPC-HFW4431EP-S-0360B
تماس بگیرید
IPC-HFW1431SP
IPC-HFW1431SP
تماس بگیرید
IPC-HFW1420SP
IPC-HFW1420SP
تماس بگیرید
IPC-HFW1320SP-S3
IPC-HFW1320SP-S3
تماس بگیرید
IPC-HFW1220SP-S3
IPC-HFW1220SP-S3
تماس بگیرید
SD59430I-HC
SD59430I-HC
تماس بگیرید
SD59230I-HC
SD59230I-HC
تماس بگیرید
SD49225I-HC
SD49225I-HC
تماس بگیرید
 SD22204I-GC
SD22204I-GC
تماس بگیرید
HAC-HDBW3802E-Z
HAC-HDBW3802E-Z
تماس بگیرید
HAC-HFW3802E-Z
HAC-HFW3802E-Z
تماس بگیرید
HAC-HDBW3231E-Z
HAC-HDBW3231E-Z
تماس بگیرید
HAC-HFW3231E-Z
HAC-HFW3231E-Z
تماس بگیرید
HAC-HDBW1400R-VFS
HAC-HDBW1400R-VFS
تماس بگیرید
HAC-HDBW2231R-Z
HAC-HDBW2231R-Z
تماس بگیرید
HAC-HDBW2221R-Z
HAC-HDBW2221R-Z
تماس بگیرید
HAC-HDBW1220R-VF
HAC-HDBW1220R-VF
تماس بگیرید
HAC-HDBW1100R-VF-S3
HAC-HDBW1100R-VF-S3
تماس بگیرید
HAC-HDW1400EM-A
HAC-HDW1400EM-A
تماس بگیرید
HAC-HDW1400EM
HAC-HDW1400EM
تماس بگیرید
HAC-HDW2231EM
HAC-HDW2231EM
تماس بگیرید
HAC-HDW2221EM-A
HAC-HDW2221EM-A
تماس بگیرید
HAC-HDW1220EM-A
HAC-HDW1220EM-A
تماس بگیرید
 1 2  
تلفن سفارشات و مشاوره رایگان 021-66765923 021-66765968