دانلود اپدیت (Firmware) های جدید دستگاه و دوربین هایک ویژن - هایک ویژن

دانلود جدید ترین آپدیت های دستگاه و دوربین مداربسته هایک ویژن | دانلود مستقیم از سایت hikvision.com

 

Baseline Firmware_DVR(71_7208/16HQHI/HUHI/HTHI-K_7304/08HQHI-K)_ML_STD_V3.5.37_Build_180801

 

Support models:

DS-7116HQHI-K1、DS-7208HUHI-K1、DS-7208HUHI-K2

DS-7116HQHI-K1、DS-7108HUHI-K1、DS-7216HUHI-K2 、 DS-7204HTHI-K1

DS-7204HTHI-K2、DS-7208HTHI-K2、DS-7304HQHI-K4、DS-7308HQHI-K4

DS-7316HQHI-K4、DS-7108HUHI-K1、DS-7216HQHI-K2

 

Download Software : Download

Baseline Firmware_DVR(71_7204/08HQHI/HUHI-K)_ML_STD_V3.5.37_Build_180801

 

Support models:

DS-7104HQHI-K1、DS-7108HQHI-K1、DS-7204HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1、DS-7208HQHI-K2、DS-7204HUHI-K1

DS-7204HUHI-K2、DS-6704HUHI-K

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_DVR(71_7208HGHI-Fx、71_7216HGHI-F1/N)_ML_STD_V3.4.89_Build_180906

 

Support models:

DS-7108HGHI-F1、DS-7208HGHI-F1、DS-7208HGHI-F2

DS-7108HGHI-F1、DS-7116HGHI-F1/N、DS-7216HGHI-F1/N

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_DVR(71_7204HGHI-F1/N)_ML_STD_V3.4.89_Build_180906

 

Support models:

DS-7104HGHI-F1/N、DS-7104HGHI-F1

DS-7204HGHI-F1/N、DS-7204HGHI-F1

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_DVR(71_7216HGHI-Fx)_ML_STD_V3.4.89_Build_180906

 

Support models:

DS-7116HGHI-F1、DS-7216HGHI-F1、DS-7216HGHI-F2

DS-7116HGHI-F1、DS-7216HGHI-F1、DS-7216HGHI-F2

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_NVR(-K2/K4 series)_ML_STD_V3.4.92 170228

 

Support models:

DS-7608/7616NI-K2、 DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)

DS-7716/7732NI-K4 、DS-7716/7732NI-K4/16P

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_NVR(-K1 series)_ML_STD_V3.4.92 170228

 

Support models:

DS-7604NI-K1/4P DS-7604NI-K1

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_NVR (76/77NI-E)_ML_STD_V3.4.92_170228

 

Support models:

DS-76xxNI-E1 、 DS-76xxNI-E1/xP 、 DS-76xxNI-E1/xN

DS-76xxNI-E2 、 DS-76xxNI-E2/xP 、 DS-76xxNI-E2/xN

DS-77xxNI-E4 、 DS-77xxNI-E4/xP

Download Software : Download

 

Baseline Firmware_DVR(HQ_FN_7276HU_FN)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

 

Support models:

DS-71XXHQHI-F1/N 、 DS-72XXHQHI-F1/N 、 DS-72XXHQHI-F2/N

DS-72XXHUHI-F1/N 、 DS-72XXHUHI-F2/N 、 DS-73XXHQHI-F4/N

DS-81XXHQHI-F8/N 、 DS-76XXHUHI-F/N

Download Software : Download

 

تلفن سفارشات و مشاوره رایگان 021-66765923 021-66765968