آموزش تصویری فعال سازي PIR در دوربین Turbo HD - هایک ویژن تهران

دستگاه ورژن 3 هایک ویژن

 • تنظیمات موشن : Menu → Record → Schedule → Enable → انجام تنظیمات موشن

 • انتخاب ناحیه : Menu →Camera → Enable Motion Detection → Enable False Alarm Filter- ایجاد حساسیت تصویر و انتخاب ناحیه

 

 

دستگاه ورژن 4 هایک ویژن

 • فعال سازي موشن در دوربین : Storage → Schedule → Record → Select a Camera → Enable Schedule →
  فعال سازي موشن دوربین مورد نظر → Apply

 • انتخاب ناحیه : System Maintenance → Event- Normal Event →Motion Detection→ انتخاب دوربین موردنظر → Enable

 • Area: Enable False Alarm Filter → تعریف حساسیت تصویر و ناحیه مورد نظر

 

 

 • Audible Warning انتخاب گزینه مورد نظر مانند : Linkage Action →Normal Linkage → فعال سازي آلارم

 • اگر Audible Warning در دوربین هاي PIR غیر فعال گردد و PIR فعال باشد با تشخیص حرکت از طریق امواج اینفرارد آلارم ارسال نمی شود.

 

فعال سازي PIR در دوربین هاي IP 

 • از طریق مرورگر internet explorer وارد منوي دوربین شده و تنظیمات زیر را انجام دهید:

 •  انجام تنظیمات موشن در قسمت Configuration-Storage-Schedule Setting

 • Configuration →Event →Basic Event →PIR Alarm →Enable

 • صفحه Arming Schedule را ذخیره نمایند.

 • Linkage Method: Audible Warning

 

 

ممنون که با ما همراه بودید جهت توضیحات بیشتر نیز میتوانید با نمایندگی هایک ویژن تماس بگیرید تا همکاران ما بتوانند شما را به طور کامل راهنمایی کنند . 09906500074-66765923-66765968

 

 

 

 

 

۰۵ آذر ۱۳۹۹
۶۰۷